Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

 

Aktualna liczba członków koła : 850

Znajdziesz nas na Facebooku

Lp

Rodzaj składki okresowej

Wody ogólnodostępne PZW w Radomiu +łódź

Wody ogólnodostępne PZW w Radomiu + Domaniów/Jagodno

Wody ogólnodostępne PZW w Radomiu + Domaniów/Jagodno + łódź

-

1. Składka jednodniowa ( dla zrzeszonych w PZW ) 20,00 25,00 30,00 -
2. Składka trzydniowa (dla zrzeszonych w PZW) 40,00 45,00 50,00 -
3. Opłata jednodniowa ( dla nie zrzeszonych i cudzoziemców) 50,00 55,00 60,00 -