Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

 

Aktualna liczba członków koła : 850

Znajdziesz nas na Facebooku

Lp

Nazwa składki

Wysokość składki normalnej

ULGOWA I
-młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do ukończenia 24 roku życia
- odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW

ULGOWA II
- mężczyźni po 65 roku życia
- kobiety po 60 roku życia

Członek uczestnik
do lat 16

Opis

1. Składka członkowska uzupełniająca na połów   z brzegu na zbiornikach Domaniów i Jagodno 25,00 25,00 25,00 Otrzymuje nieodpłatnie Upoważnia do wędkowania z brzegu na zbiorniku Domaniów i Jagodno po wniesieniu składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW
2. Składka członkowska uzupełniająca - połów ze środków pływających 25,00 25,00 25,00 Nie dotyczy - zezwolenie musi posiadać opiekun prawny Upoważnia do wędkowania ze środka pływającego po opłaceniu składki na zagospodarowanie         i ochronę wód. Połów    z łodzi na zbiorniku Domaniów po wniesieniu składki uzupełniającej na połów z brzegu na zbiorniku Domaniów
3.

Składka na ochronę i

zagospodarowanie wód nizinnych 

100,00 50,00 60,00 25,00 Upoważnia do wędkowania wszelkimi dozwolonymi metodami na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu