Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

 

Aktualna liczba członków koła : 850

Znajdziesz nas na Facebooku


 Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2018 roku

1. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) -15,00 zł

2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust. 2 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

3. Ulga I w składce członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód przysługuje

- członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW

- młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

Ulga  II  w  składce członkowskiej  okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje

- mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia

- kobietom po ukończeniu 60 roku życia

- członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane porozumienia w opcji ”składek ulgowych”

4. Zwolnienie  z wnoszenia  składki  okręgowej  na  wody  nizinne i składek uzupełniających przysługuje

- członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami

5. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2018 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne

6. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 10,00 zł

7. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł.

8. W 2018 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej

9. System ulg określony w pkt.3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.