Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

 

Aktualna liczba członków koła : 850

Znajdziesz nas na Facebooku


OGŁOSZENIE

 

Zarząd Koła PZW Nr 23 ,,IKAR” Radom informuje, że w dniu

11.12.2016 r.

 

organizuje

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze  Koła

 

Miejsce – Sala konferencyjna w Klubie Garnizonowym

 przy Jednostce Wojskowej 4938 w Radomiu,

ul. Sadków 9

Termin pierwszy – 11.12.2016 r. godz. 1000

Termin drugi – 11.12.2016 r. godz. 1015

 

Porządek obrad:

      1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.     Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.

5.     Wybór Komisji Mandatowej.

6.     Wybór Komisji Wyborczej.

7.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9.   Odczytanie protokółu Komisji Mandatowej o ważności Walnego Zgromadzenia § 53 pkt 8 statutu (lista obecności).

10.  Wręczenie odznaczeń i upominków wyróżniającym się wędkarzom.

11.  Odczytanie protokółu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w 2016 r.

12.  Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła w całej kadencji.

13.  Dyskusja.

14.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

15.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

16.  Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

17.  Sprawozdanie Grupowego SSR.

18.  Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

19.  Przerwa.

20.  Wybory władz i organów Koła.

21.  Przedstawienie wyników wyborów.

22.  Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Koła na następną kadencję.

23.  Przedstawienie i przyjęcie budżetu Koła na 2017 r.

24.  Dyskusja.

25.  Głosowanie uchwał i wniosków.

26.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

         W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym uczestniczyć mają prawo z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła, a z głosem doradczym – członkowie uczestnicy i osoby zaproszone.                                                                                                                                                    

 

                                                                                                           Zarząd